10 okt 2020

Nieuwe regels bronbemaling

bron: HLN.be (25/07/2018)

Toenemende hittegolven en waterverkwisting

Op vraag van onze Groen-fractie en in navolging van de Vlaamse Milieumaatschappij werkt de gemeente aan nieuwe regelgeving voor grondbemalingen. Bij allerhande soorten bouwwerkzaamheden is het vaak nodig gedurende een bepaalde periode grondwater weg te pompen tot de funderingen afgewerkt zijn. Tot nog toe bestond er nauwelijks regelgeving daarover en werd het grondwater vaak gewoonweg in de riolering geloosd. Niemand ontkent nog dat de klimaatopwarming meer en meer voor droogteperiodes zorgt en dat de watervoorziening daardoor in het gedrang komt. In die optiek is het gewoon onethisch en onverantwoord al het opgepompte water zomaar af te voeren.

Er zal nu enkel een vergunning worden afgeleverd nadat de aanvrager een bemalingsdossier indient, waarin wordt vermeld wat er met het opgepompte water gebeurt. Indien mogelijk moet een buffervat van minimaal 1 m³ met een aftapkraan worden geplaatst, waar buurtbewoners kostenloos water mogen ophalen. Verder moet ernaar gestreefd worden zoveel mogelijk water opnieuw in de grond te injecteren of in een open waterloop te lozen.

We zullen de voorstellen en de verdere uitwerking van de regelgeving nauwlettend opvolgen.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren