Nieuwe plannen verkaveling Zevenhuizen

09 December 2020

Nieuwe plannen verkaveling Zevenhuizen

De verkaveling Zevenhuizen is een heikel dossier.

Nieuwe plannen Zevenhuizen voorgesteld

In de commissie ruimtelijke ordening (GECORO) hebben de verkavelaars hun nieuwe plannen voorgesteld. Er worden opnieuw meer woningen toegestaan (205), het aantal parkeerplaatsen wordt verhoogd en er worden 5 invalswegen ingepland. Ook wat betreft waterveiligheid zijn er nog onvoldoende garanties. 

De verkaveling Zevenhuizen is een heikel dossier. Toen de traditionele Lintse meerderheidspartijen CD&V en VLD 16 jaar geleden ervoor gezorgd hebben dat Lint grotendeels bij het grootstedelijk gebied Antwerpen werd ingedeeld, lag de weg open om het gebied Zevenhuizen in 2009 via een gewestelijk RUP om te zetten van woonuitbreidingsgebied naar woongebied. Groen en sp.a hebben zich daar toen hevig tegen verzet. Wanneer in 2015 de eerste verkavelingsaanvraag kwam, heeft Groen ervoor gezorgd dat er gedurende 1 jaar een waterpeil- en infiltratieonderzoek werd uitgevoerd door de bodemkundige dienst van België. Toen de watertoetskaarten aangepast werden, hebben we geëist dat de zones die als effectief overstromingsgevoelig ingekleurd werden NIET zouden bebouwd worden. Omdat er onvoldoende garanties waren dat de door de verkavelaars ingediende plannen waterveilig zijn, heeft ons bestuur de vergunning afgekeurd. Groen is van oordeel dat het RUP Zevenhuizen moet herzien worden. Dankzij recente regelgeving kan dit eenvoudig. Deze herziening moet rekening houden met de nieuwe watertoetskaarten. Er moet ook een nieuwe MER-screening uitgevoerd worden en de plannen moeten rekening houden met de meest negatieve klimaatscenario’s. Het is onbegrijpelijk dat de huidige N-VA-CD&V-meerderheid het advies van de vorige Vlaamse Bouwmeester om het RUP volledig te hertekenen niet heeft gevolgd.