Bouwproject Kinderstraat

26 Januari 2024

Bouwproject Kinderstraat

Red de laatste open ruimte in Lint

Van 11 januari tot 10 februari loopt er een openbaar onderzoek met betrekking tot een verkavelingsaanvraag achteraan in de Kinderstraat. Het terrein van 82 are ligt buiten het centrum van de gemeente, pal op de grens van het stedelijke en het landelijke gebied, in de nabijheid van de Babbelsebeek en de Roetaardshoekloop en is overstromingsgevoelig.

Het project wordt opgezet als een woonerf met 14 woningen, een gemeenschappelijke tuinzone, 21 gemeenschappelijke parkeerplaatsen met toegangsweg en een padenstructuur voor fietsers en voetgangers met het statuut van een publieke erfdienstbaarheid. Om de ruimte maximaal te benutten worden de parkeerplaatsen in het natste zuidoostelijke deel van het gebied ingepland. Als compensatie voor de bebouwing en verharding worden drie grachten en een wadi voorzien. Blijkbaar is dit niet voldoende want PIDPA geeft een negatief advies en legt een uitbreiding van de infiltratievoorziening op.

Er wordt beter niet gebouwd en verhard in watergevoelige zones waar men weet dat de kans op overstroming reëel is. De ingrepen die daarvoor op het terrein nodig zijn komen de waterhuishouding in de buurt niet ten goede.

De ligging van dit project, een eind buiten het centrum in een smalle, doodlopende straat waar nog altijd 50 km/u mag gereden worden, is verre van ideaal en verhoogt de verkeersdruk.

Voor Groen is het moeilijk te begrijpen dat dit terrein, ook al ligt het in het woongebied, nu al ontwikkeld zou worden terwijl er nog voldoende beschikbare percelen, langs goed uitgeruste straten, zijn. Bovendien is er geen studie uitgevoerd die aantoont dat er behoefte is om nieuwe gebieden aan te snijden voor woningbouw. Het ruimtelijk beleid in Lint mag niet bepaald worden door de druk van eigenaren en de dadendrang van studiebureaus en bouwontwikkelaars maar door een langetermijnvisie van het gemeentebestuur op de invulling van onze kostbare ruimte.