Nieuw bos in Lint

10 Oktober 2020

Nieuw bos in Lint

Vele mensen weten het niet, maar net over de spoorweg aan de Hovesesteenweg ligt nog een klein stukje Lints grondgebied: het vroegere voetbalveld van KFC Lint. Het terrein is eigendom van het OCMW van Lier, en toen onze mandataris in de vorige legislatuur vernam dat zij het wilden verkopen, werden daarover de eerste gesprekken opgestart. Nadien werd aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) gevraagd of zij geïnteresseerd waren eigenaar te worden. Samen met het aangrenzende bos van het kasteel Hoofse Hoek (of Rodenburg) vormt dit terrein een mooie groene gordel tussen Hove en Lint.

In het kader van het klimaatactieplan zou een extra bos van meer dan een hectare een absolute meerwaarde zijn in de strijd tegen de CO2-uitstoot. Helaas blijkt er een historische olievervuiling te bestaan op een aanpalend perceel. Het huidige gemeentebestuur volgt de denkpiste van Groen om dit project te realiseren en behoudt het budget voor de aanplant van een nieuw bos. Momenteel wordt een schattingsverslag van de kosten voor sanering opgemaakt.

Uiteraard is het de bedoeling dat het nieuwe bos toegankelijk wordt gemaakt voor de Lintenaars!