Investeringen nodig in GBS De Lintwijzer

Investeringen nodig in GBS De Lintwijzer

De gemeente draagt hoog in haar vaandel dat ze haar burgers een volwaardig onderwijsaanbod voor het basisonderwijs biedt. Groen Lint kan zich daar achter scharen, indien er dan prioriteit wordt gegeven aan nieuwe investeringen in de gebouwen.  Het hoofdgebouw heeft er al heel wat jaartjes opzitten en er zijn al jaren lang geen wezenlijke investeringen meer gebeurd. Vandaag de dag heeft een school nood aan een degelijke, moderne infrastructuur die het leerproces van de jongeren optimaal kan ondersteunen. Er is op geregelde tijdstippen wel wat oplapwerk uitgevoerd, maar van een echte opwaardering naar een eigentijdse basisschool kan er geen sprake zijn. Groen Lint is van mening dat het gemeentebestuur er beter zou aan doen een substantieel deel van de middelen, die nu voor het megalomane project Huis van de Lintenaar in de begroting zijn ingeschreven, te besteden aan de renovatie van De Lintwijzer. Het gaat hier om de toekomst van onze jongeren, daarin investeren vinden wij wél verantwoord!