Wagenpark

In het kader van een gemeentelijk klimaatbeleid werd bij aanvang van de bestuursperiode 2012/2018 door de meerderheid afgesproken dat enkel nog in milieuvriendelijke technieken zou geïnvesteerd worden. 

Bij de vervanging van het gemeentelijk wagenpark werd voor de gewone personenwagens gekozen voor elektrische wagens (Peugeot Berlingo). Omdat voor goederentransport (bestel- of vrachtwagens) die technologie nog niet op de markt is kozen we hier voor voertuigen op CNG (Compressed Natural Gas of aardgas).