Patrimonium

(copyright: Dirk Gonthier)

 

Om gefundeerde beslissingen te nemen over investeringen in het gemeentelijk gebouwenpatrimonium is het noodzakelijk dat er eerst een inventaris wordt opgemaakt van wat er is en van welke tekortkomingen er zijn.

Groen Lint verleende daarom zijn steun aan het gemeentelijk besluit om het architectenbureau Trias een studie te laten maken van alle gemeentelijke gebouwen. Dit gebeurde kort voor het einde van de legislatuur. Van het megalomane project Huis van de Lintenaar was op dat ogenblik nog helemaal geen sprake.