Partago

Het woord "deeleconomie" is een vrij nieuw begrip, maar komt er eigenlijk op neer dat de overconsumptie aan goederen kan afgeremd worden door niet allemaal individueel producten aan te kopen. Momenteel is het meestal nog zo, dat ieder gezin over minstens één eigen wagen beschikt. Vaak staan die dingen nog gewoon geparkeerd op straat of op de oprit.

In een deeleconomie is dit niet langer het geval. Een aantal mensen - al dan niet gegroepeerd in een coöperatie - zorgt voor de nodige financiën, koopt het product en zorgt voor het onderhoud ervan. In ruil voor hun financiële bijdrage hebben zij dan het recht om van dat product gebruik te maken volgens de afspraken die erover gemaakt werden.

Partago is zo'n financieringscoöperatie, die zich speciaal heeft toegelegd op het delen van elektrische auto's die gevoed worden met stroom afkomstig van fotovoltaïsche zonnepanelen. Eens je coöperant bent, beschik je over een app waarmee je kan zien waar er een auto beschikbaar is. Het vergt enige planning, maar het bespaart je een heleboel geld (geen aankoop, verzekering, taksen, onderhoud, brandstof, ...) en zorgt er mee voor dat de files op onze wegen minder lang worden. 

Nog in de vorige legislatuur voerde Groen Lint al onderhandelingen met Partago, nu is een deelwagen al een realiteit aan het Oudstrijdersplein.