Laarzenpad

Samen met de provinciale streekvereniging De Zuidrand, de gemeente Hove en de vzw Trage Wegen realiseerden we een nieuwe trage verbindingsweg die de  Luitersheide (vanaf de fietsostrade) verbindt met de Hoofse Hoek en de open ruimte en bossen in Hove. Doordat de meeste gronden eigendom waren van de OCMW's van Antwerpen en Lier en verpacht waren aan landbouwers, was dit gebied tot voor kort ontoegankelijk. De weg slingert eerst door vochtige bossen tot aan de Luitersheideloop, waar een bruggetje naar de beemden en weiden op grondgebied Hove leidt. Dan gaat het verder door de weiden van de eeuwenoude Gasthuishoeve tot aan de Boshoekstraat.

Ook al ben je hier tevoren al vaak doorgefietst, langs deze trage weg heb je voortdurend het gevoel dat je op volledig onbekend terrein bent.

Als je dat wil kan je nog verder wandelen tot aan het Uilenbos (achter het waterzuiveringsstation van Aquafin), tot vlak bij de Strooibandhoeve en de bossen van het Hof van Boechout.