Klimaatbos

Mede door protestacties van jongeren zoals Greta Thunberg ontstond het bewustzijn, dat we met absolute prioriteit op zoek moeten gaan naar manieren om de kolossale hoeveelheden CO² die zich in onze atmosfeer bevinden te capteren en op te slaan. Meer en meer wetenschappers, maar ook politici zeggen dat het vijf voor twaalf is en dat er dringend ingrijpende maatregelen moeten genomen worden. Wetenschappers zijn op zoek naar technieken om CO2 uit de lucht te halen. 

Maar het sterkste wapen tegen de hitte, de perfecte CO2-stofzuiger zijn bomen!

Bomen zijn veel beter dan chemische installaties geschikt om deze captatie uit te voeren. Zij filteren met hun bladeren de CO² uit de lucht en slaan die op in hun stam en takken. Door extra bossen aan te planten, kunnen vele tonnen broeikasgas uit de lucht worden gehaald.

Met Groen Lint in het bestuur werd alvast beslist 11.400 m² weidegrond aan te kopen aan de Luitersheide (naast de fietsostrade Kontich-Lier) met als doel een heus klimaatbos aan te planten. De financiering van het plantmateriaal werd grotendeels gedragen door de vzw Bos+. Natuurpunt Land van Reyen verklaarde zich bereid het nieuwe bos in beheer te nemen.

Ons eerste klimaatbos werd door enthousiaste burgers en Lintse leerlingen aangeplant. Allemaal verschillende inheemse soorten. Op vraag van Natuurpunt werd er ook ruimte voorzien voor de aanleg van een amfibieënpoel. Dit geeft de dieren uit het moerassige deel van de achterliggende bossen meer kansen om zich voort te planten. De uitgegraven grond werd gebruikt voor de creatie van een speelweefsel aan de kant van de fietsostrade.

Dankzij een Europees subsidieproject “Nature Smart Cities”  werd 21000 € geïnvesteerd in een trage weg die op het oostelijk deel van het terrein langsheen dit bos werd aangelegd. Deze zal later aangesloten worden op het bestaande “Laarzenpad”.