Kasteelplein

 

Kwantitatieve groei kan onze planeet niet meer aan!

Daarom moeten we meer inzetten op slimme verdichting: kleine en middelgrote appartementen met een wintertuin en collectieve lokalen, bijvoorbeeld een goed geïsoleerde ruimte met een piano die je per half uur reserveert en waar je niemand stoort. Of een plek waar je een feestje kan organiseren. Of straatjes waar de zachte weggebruiker centraal staat en autodelen voorzien is, en uiteraard veel collectieve buitenruimte. Verdichting hoeft niet alleen hoogbouw te zijn, gezinsvriendelijke rijwoningen met een tuintje zijn ook een deel van de oplossing.

Het project “Kasteelplein” kan een voorbeeld worden van een gewenste herontwikkeling van bestaande bebouwing. 

De sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning (DIW) is voor een groot gedeelte eigenaar van de gronden en gebouwen aan het Kasteelplein. Sommige woningen dateren al van ca. 1920. Een groot deel ervan beantwoordt niet langer aan de huidige normen qua comfort, energieprestatie, veiligheid enz.

Onder impuls van voormalig Groen schepen Hans Verreyt werd dit dossier opgestart.

DIW wilde niet zomaar geld investeren om de grootste noden eerst aan te pakken. Daarom werd er samen met het gemeentebestuur besloten om een totaalvisie, een masterplan uit te werken voor heel het gebied.

Het toenemende aantal éénpersoonshuishoudens en nieuwe woonvormen (cohousing, meergezinswoningen) raken meer en meer ingeburgerd. Om te onderzoeken welke scenario's allemaal mogelijk waren, organiseerde DIW, samen met gemeente en de Vlaamse bouwmeester, een architectuurwedstrijd. Uiteindelijk stelden zij het studiebureau Metapolis aan om heel de wijk ineens vorm te geven (projectpresentatie DIW). Groen Lint was van bij het begin voorstander van deze integratieve aanpak. Het doel is de wijk om te vormen tot een duurzame, groene en kindvriendelijke woonwijk, die naadloos aansluiting geeft bij het gemeentepark en het dorpscentrum.

Het opzet is om ook de bestaande eigendommen van private eigenaars zoveel mogelijk in het geheel te betrekken. Er is afgesproken dat DIW  niet over één nacht ijs gaat. Zo nemen hun tijd, zodat alle opmerkingen, aandachtspunten en suggesties van omwonenden en betrokkenen in het project kunnen worden opgenomen.

We rekenen er dan ook op dat het huidig gemeentebestuur er streng op blijft toezien dat de initiatiefnemer, De Ideale Woning, rekening houdt met de belangen van de huidige eigenaars, de bestaande woonbehoefte, extra openbare groene ruimte, trage wegen, voorrang aan de trage weggebruiker en bijkomende gemeenschapsvoorzieningen. 

Dit moet een project worden waar iedereen beter van wordt!