Helihaven Ganzenbol

In november 2013 diende AED een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 in bij de gemeente voor de exploitatie van een helihaven op haar terrein met als uitbater Heliventures FTO. Op basis van de talrijke bezwaren uit Lint, Kontich en Hove en de hoofdzakelijk negatieve adviezen die wezen op de dichte nabijheid van woonwijken en de waardevolle beemden en bosgebieden langsheen de Lachenen-, Beekhoekse en Lauwerijkse Beek en de nefaste gevolgen voor mens en natuur heeft de gemeente Lint, met een Groene milieuschepen in het bestuur, op 17 februari 2014 de vergunning geweigerd.

Daarop diende Heliventures FTO in juli 2014 zelf een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 in bij het Antwerps provinciebestuur. Ook hierop kwamen opnieuw zo’n 5000 bezwaren en de gemeente Lint bracht een negatief advies uit. Het provinciebestuur weigerde de milieuvergunning in december 2014. Hiertegen ging Heliventures FTO in beroep bij minister Schauvliege (CD&V). Die weigerde in eerste instantie de vergunning maar ging, na de uitspraak van de Raad van State op het beroep van Heliventures FTO, toch overstag en verleende in januari 2018 toch een milieuvergunning, mits enige beperkingen.

Tegen deze beslissing is de gemeente op haar beurt dan weer in beroep gegaan bij de Raad van State waar de zaak lopende is.