Gie Belmans

Gie Belmans

Gie Belmans

Gie is nog maar enkele jaren actief in de politiek, en dan nog op de achtergrond. Hij vindt dat het tijdens de bestuursdeelname van Groen in de vorige legislatuur de goeie kant uitging in Lint en dat de verwezenlijkingen van Groen duidelijk een meerwaarde vormen voor de huidige en toekomstige Lintenaar. Meer aandacht voor de zwakke weggebruiker (trage wegen, planning voor betere fietsinfrastructuur,...), voor duurzame mobiliteitsoplossingen (uitbouw infrastructuur voor elektrische wagens en fietsen) en vooral voor het behoud van het schaarse groen en de schaarse open ruimte die er nog is, vindt hij heel belangrijk.

"Al van mijn eerste stembusgang - inmiddels meer dan 40 jaar geleden - heb ik altijd op Groen (of destijds Agalev) gestemd omdat alleen die partij een echte langetermijnvisie heeft. Onze wereld bestaat uit een geheel van elkaar beïnvloedende aspecten. Wijzelf zijn er daar ééntje van, maar we mogen niet vergeten, dat we door onze levenswijze een impact hebben op de andere aspecten. De planten- en dierenwereld, de atmosfeer, het klimaat: alles hangt samen. Ik wil met plezier wat bewuster met mijn omgeving omspringen, als ik weet dat ik daarmee een bijdrage kan leveren aan het geheel. Zo was ik één van de eersten in Lint die een zonneboiler en fotovoltaïsche zonnepanelen liet installeren."

 

Gie bevindt zich op een kantelmoment in zijn leven. De kinderen zijn inmiddels volwassen, en als jonggepensioneerde komt er ruimte vrij om een actievere rol te spelen in de plaatselijke groep en in de gemeente. Samen met de andere Groenen en met hun kartelpartner sp.a kan hij beslist zijn steentje bijdragen, om een beter en duurzamer leven voor de Lintenaars te realiseren!

Gie Belmans

Penningmeester, notulant, webmaster

Gie is nog maar enkele jaren actief in de politiek, en dan nog op de achtergrond. Hij vindt dat het tijdens de bestuursdeelname van Groen in de vorige legislatuur de goeie kant uitging in Lint en dat de verwezenlijkingen van Groen duidelijk een meerwaarde vormen voor de huidige en toekomstige Lintenaar. Meer aandacht voor de zwakke weggebruiker (trage wegen, planning voor betere fietsinfrastructuur,...), voor duurzame mobiliteitsoplossingen (uitbouw infrastructuur voor elektrische wagens en fietsen) en vooral voor het behoud van het schaarse groen en de schaarse open ruimte die er nog is, vindt hij heel belangrijk.

"Al van mijn eerste stembusgang - inmiddels meer dan 40 jaar geleden - heb ik altijd op Groen (of destijds Agalev) gestemd omdat alleen die partij een echte langetermijnvisie heeft. Onze wereld bestaat uit een geheel van elkaar beïnvloedende aspecten. Wijzelf zijn er daar ééntje van, maar we mogen niet vergeten, dat we door onze levenswijze een impact hebben op de andere aspecten. De planten- en dierenwereld, de atmosfeer, het klimaat: alles hangt samen. Ik wil met plezier wat bewuster met mijn omgeving omspringen, als ik weet dat ik daarmee een bijdrage kan leveren aan het geheel. Zo was ik één van de eersten in Lint die een zonneboiler en fotovoltaïsche zonnepanelen liet installeren."

 

Gie bevindt zich op een kantelmoment in zijn leven. De kinderen zijn inmiddels volwassen, en als jonggepensioneerde komt er ruimte vrij om een actievere rol te spelen in de plaatselijke groep en in de gemeente. Samen met de andere Groenen en met hun kartelpartner sp.a kan hij beslist zijn steentje bijdragen, om een beter en duurzamer leven voor de Lintenaars te realiseren!