Invoering DIFTAR

Eerlijker, gezonder en menselijker: dat is ons motto. En we zijn ervan overtuigd dat IEDEREEN het eerlijk vindt, dat wie vervuilt daar ook de kosten voor draagt.

Groen Lint heeft met zijn coalitiepartners en met de intercommunale IGEAN grondig werk gemaakt van een plan voor afvalinzameling en -verwerking, waarbij gediferentieerde tarieven worden gehanteerd naargelang de hoeveelheid en de soort van afval. Vandaar de benaming DIFTAR. De reële kosten worden doorgerekend aan de bewoners per ophaling en per gewicht. 

Na enkele jaren is al duidelijk gebleken dat de hoeveelheid restafval sterk gedaald is en dat de bewustmaking op zich reeds tot een ander gedrag heeft geleid. Beter sorteren maakt daar zeker ook een deel van uit.