Plannen

Hier gaan we voor

Behalen van de doel- stellingen van het Bomencharter

Realisatie van nieuwe trage wegen

Bescherming van resterende open ruimte

Alternatieve energievoorziening

Bevordering van de biodiversiteit

Doordacht omgaan met verkavelingspro- jecten

Doordachte mobiliteit in en om Lint