Kerkplein

Tijdens de legislatuur 2006/2012 wist het toenmalig bestuur, met steun van Groen Lint, de gronden tussen het bestaande parkje aan de kerk en de Torfsstraat te verwerven. 

Met Groen in het bestuur, werd in het kader van het Ruimtelijk UitvoeringsPlan centrum deze zone herbestemd van woongebied naar parkzone. Jarenlang zat dit mooi stukje natuur, met prachtige hoogstammige loofbomen, verborgen achter hoge muren. Nu ontstond de mogelijkheid om deze gronden toegankelijk te maken voor de inwoners van Lint. Na overleg met de De ideale woning, eigenaar van de gronden aan de Torfstraat, werd besloten een trage aan te leggen van het Kerkplein tot aan de Torfstraat.

Uiteraard moesten er eerst heel wat beheerswerken worden uitgevoerd, vooraleer het veilig was. Daarna werd een Lintse tuinaannemersfirma aangewezen om er een veilige, waterdoorlatende trage verbinding naar de Torfsstraat aan te leggen. Zeker voor de vele scholieren van Mater Christi vormt deze trage weg een meerwaarde op hun weg naar en van school. Hij biedt ook een oplossing voor het toenemende parkeerprobleem in het centrum. Je kan immers de wagen makkelijk parkeren op de parking langsheen de spoorweg en dan te voet naar het centrum gaan.

Ook indien De Ideale Woning in de toekomst zou starten met de bouw van nieuwe sociale woningen aan de Torfstraat betekent deze groene verbinding een meerwaarde voor het gebied en zijn omwonenden.