Gemeentepark

Het beheer van het gemeentepark aan het kasteel/gemeentehuis is aan heel wat beperkingen onderworpen. Omdat het gebied door Erfgoed Vlaanderen als beschermd cultuurhistorisch landschap wordt gecatalogeerd, is niet zomaar alles toegelaten.

Toch heeft Groen Lint het initiatief genomen belangrijke beheerswerken te laten uitvoeren aan het park en de vijver. Zo werden o.a. de wandelpaden vernieuwd, werd er oeverbeplanting aangeplant en het slib van de vijver geruimd. Ook namen we maatregelen om de waterspiegel te verhogen waardoor de oevers minder steil worden en de vijver meer geschikt wordt voor amfibieën. Om de wortels van oude bomen te beschermen, werden houtwallen aangelegd zodat de grond daar niet verder kan verdichten. De Franse tuin werd opnieuw aangeplant en er werden weer fonteinen geïntroduceerd. De aanplant van nieuwe collectiebomen is ondertussen ook al een feit.