De Witte Merel

Groen Lint wil zich niet onbetuigd laten en heeft zich ingezet om een belangrijke bijdrage tot de energietransitie te leveren. Samen met de energiecoöperatie ZuidtrAnt, die via burgerparticipatie voor de financiering zorgde, werd een installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen op het dak van het cultuur- en sportcentrum De Witte Merel geplaatst. Die installatie produceert zowat 44 kWp (kilowattpiek) of ongeveer 40 kWh (kilowattuur) elektriciteit per jaar. De gemeente huurt het geheel gedurende een aantal jaren van de coöperatie, maar wordt er uiteindelijk zelf eigenaar van.

Niet alleen wordt hiermee drastisch bespaard op de energieuitgaven, maar tegelijkertijd wordt hiermee de uitstoot van tonnen CO² voorkomen. Met de opwarming van het klimaat in het achterhoofd is de reductie van dit broeikasgas een erg belangrijke doelstelling!